SLZ sa stal členom HDH-IAA

Na poslednom Valnom zhromaždení HDH-IAA bolo schválené väčšinou hlasov prijatie Slovenského lukostreleckého zväzu za riadneho člena HDH-IAA.

Na základe nášho členstva sa môžu členovia SLZ zúčastňovať súťaží usporiadaných pod záštitou HDH-IAA a kluby budú môcť požiadať o zaradenie súťaži podľa pravidiel HDH-IAA do kalendára SLZ.

Zjednotenie pravidiel súťaží a podmienky zaradenia súťaže do kalendára SLZ bude zapracované do Dodatku súťažného poriadku a Smernice pre usporiadanie súťaží, tak aby sme v už v roku 2017 mohli mať v kalendári súťaže podľa pravidiel HDH-IAA. 

Rovnako veríme, že na júlových Majstrovstvách Európy v 3D lukostreľbe 2017 v rakúskom Straß im Attergau bude mať SLZ zastúpenie.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook