Pre sezónu 2017 pripravil Slovenský lukostrelecký zväz program pre získanie výkonnostných odznakov za dosiahnutý bodový nástrel pre strelcov v kategóriách do 15 rokov.

Výkonnostné ocenenia budú udeľované pre všetky divízie nasledovne:

kategória  chrobáci – biele odznaky za dosiahnutie 500, 550, 600 a 650 bodov na súťažiach v  terčovej lukostreľbe a 500, 525, 550 a 575 na súťažiach v halovej lukostreľbe,  

kategória  mladší žiaci - modré odznaky za dosiahnutie 500, 550, 600 a 650 bodov na súťažiach v  terčovej lukostreľbe a 500, 525, 550 a 575  na súťažiach v halovej lukostreľbe, 

kategória starší žiaci a žiačky -  červené  odznaky za 500, 550, 600 a 650 bodov na súťažiach v  terčovej lukostreľbe a 500, 525, 550 a 575  na súťažiach v halovej lukostreľbe.

Výkonnostné ocenenia môžu získať strelci za dosiahnutý výsledok na kolách Slovenského pohára v terčovej a halovej lukostreľbe a Majstrovstvách Slovenska mládeže v terčovej a halovej lukostreľbe. 

Pre strelcov z holých, dlhých a inštinktívnych lukov sú pre sezónu 2017 pripravené ocenenia za dosiahnutý bodový nástrel v halovej a terčovej lukostreľbe. Odznaky možno získať za bodový nástrel na kolách slovenského pohára v halovej a terčovej lukostreľbe a na Majstrovstvách Slovenska v terčovej a halovej lukostreľbe. 

Pre IL a DL v halovej lukostreľbe a terčovej lukostreľbe, pre HL iba v terčovej lukostreľbe, keďže za zostavu v halovej lukostreľbe môžu získať ocenenie World Archery.

Biely odznak za 500 bodov v halovej i terčovej lukostreľbe,

čierny odznak za 525 bodov v halovej lukostreľbe a 550 bodov v terčovej lukostreľbe,

modrý odznak za 550 bodov v halovej lukostreľbe a 600 bodov v terčovej lukostreľbe,

červený odznak za 575 bodov v halovej lukostreľbe a 650 bodov v terčovej lukostreľbe.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook