Komisia rozhodcov

Vážení rozhodcovia,

na základe dohody delegátov na rokovaní Valného zhromaždenia SLZ dňa 24.03. 2018 Vám ponúkme možnosť uchádzať sa o členstvo v komisii rozhodcov.

Komisia rozhodcov je poradný orgán predsedníctva, ktorý pokrýva v súčasnej dobe nasledovné úlohy:

 • príprava nominácií rozhodcov na súťaže riadené SLZ
 • zabezpečovanie podmienok pre činnosť rozhodcov
 • zabezpečenie vzdelávania rozhodcov
 • hodnotenie činnosti rozhodcov
 • riešenie porušení pravidiel rozhodcami
 • interpretácia pravidiel

 

Aktuálne zloženie komisie rozhodcov:

 • František Kundracik – poverený riadením komisie 
 • Vladimír Hurban jun – člen, rozhodca II. stupeň
 • Juraj Lauko – člen, rozhodca III. stupeň
 • Miroslav Pobiják, – člen, rozhodca I. stupeň

 

Úlohy komisie na najbližšie obdobie:

 1. Spracovanie štatútu Komisie rozhodcov
 2. Príprava testovacích otázok z pravidiel World Archery, IFAA  a HDH + 4 odpovedí (z nich 1 správna) + odvolávka na aktuálne pravidlá, kde je zdôvodnenie odpovede. Otázky budú slúžiť na on-line vzdelávanie rozhodcov a na testy na seminároch rozhodcov.
 3. Naprogramovanie on-line vzdelávacieho a testovacieho systému.
 4. Preklady dôležitých častí pravidiel World Archery, IFAA a HDH IAA.
 5. Dokončenie prekladu Príručky Rozhodcu – Judge Guidebook
 6. Aktualizácia prezentácií na semináre rozhodcov, ktoré sa budú konať v novembri. Čiže naštudovanie aktuálnych pravidiel WA, IFAA a HDH a zapracovanie prípadných zmien do prezentácií.
 7. Pripraviť semináre rozhodcov, pre rok 2018 sú plánované oddelené semináre nových a aktuálnych rozhodcov (miesto konania, dátum konania, nájdenie lektorov, príprava a odskúšanie testu z pravidiel).

Ak máte záujem sa podieľať na skvalitnení činnosti rozhodcov a tým aj úrovne súťaží, prihláste sa na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook