Reprezentácia

Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach 2022  -link (11.10.2021)

Kritéria pre výber reprezentantov na EH Krakow 2023 a MS Nemecko 2023  -link

Pravidlá pre kvalifikácu na EH 2023  -link

Reprezentačný rebríček (vrátane 3D a terénnej)  -link

Overenie platnosti zdravotnej prehliadky  -link

Štatút reprezentanta  -link

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby WA - dospelý  -link

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby WA - mladistvý  -link

Materiál pre reprezentáciu a CTM  -link

Pravidlá distribúcie reprezentačného oblečenia - link

Účasť na súťažiach pre WA international license -link

 

 

Antidoping - zoznam zakázaných látok 2022 + monitorovací program (SK)  -link

Zmeny v zozname zakázaných látok a metód 2022  -link

Porušenie AD pravidiel Čl. 2.4 Postavenie komisára ako verejného činiteľa  -link

Antidoping 2022 prezentácia T. Pagáč  -link

Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe  -link

Antidoping - príručka pre športovcca k zoznamu zakázaných látok 2017  -link

Antidoping - overenie zakázanej látky na stránke ADA SR  -link

Nebezpečné výživové látky - ANDARÍN

Nebezpečné výživové látky - IBUTAMOREN

 Nebezpečné výživové látky - OSTARÍN

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook