Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Platné schválené stanovy na VZ 12.11.2023 -link      

Disciplinárny poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok  -link

Súťažný poriadok (Schválený 23.11.2023) -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 26.08.2017  -link 

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva 05.09.2017  -link

Zápisnica Valného zhromaždenia 24.03.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie audítora 27.05.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 02.07.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 23.11.2019  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 23.11.2019  -link

Zápisnica per rollam, dodatočná voľba členov Disciplinárnej komisie a voľba členov Odvolacej komisie  -link (Disciplinárna komisia)   -link(Odvolacia komisia)

 Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 18.01.2020  -link

Zápisnica per rollam hlasovanie o pláne činnosti 2020  -link   Plán činnosti 2020

Zápisnica Per rollam hlasovanie o predsedovi a podpredsedovi Disciplinárnej komisie  -Link

Zápisnica Per rollam schválenie Výročnej správy za rok 2019  07.09.2020  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 14.11.2020  -link  prílohy

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 14.11.2020  -link

Zápisnica Per rollam hlasovanie o predsedovi a podpredsedovi Odvolacej komisie 03.12.2020  -link

Zápisnica mimoriadnehp Valného zhromaždenia 22.11.2021 - zápisnicazápisnica mandátovej komisie

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 04.09.2021  -link

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 27.11.2021  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 27.11.2021  - link

Zápisnica Per rollam schválenie Výročnej správy za rok 2021  01.07.2022  link

Zapisnica Valného zhromaždenia 12.11.2022   -link

Správa mandátvej a návrhovej komisie VZ2022  -link

Správa volebnej komiesie VZ2022   -link

Zápisnica Per rollam prijatie nového klubu 30.11.2022 -link

Zápisnica Per rollam prijatie nového klubu 03.03.2022 -link - hlasovanie neúspešné

Zápisnica Per rollam schválenie Výročnej správy za rok 2022  07.07.2022  link

Zápisnica z Valného zhromaždenia 12.11.2023  -link   Prezenčná listina

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie  -link

Zápisnica Per rollam hlasovanie o adítorovi SLZ  -link

Zápisnica Per rollam schválenie Výročnej správy a správy audítor za rok 2023  02.07.2023  -link

 

Predsedníctvo SLZ

Vladimír Bužek, Bratislava, predseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Bendík, Liptovský Mikuláš, člen mbendíTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ingrid Šilonová, Kežmarok, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Juraj Duchon, Košice, člen Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viera Hanuliaková, Žilina, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Sekretár SLZ 

Vladimír Bužek

 

Komisie SLZ

Kompetencie a úlohy orgánov a komisií Slovenského lukostreleckého zväzu

 

Kontrolór SLZ

Oldřich Kovář, Bratislava  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Stanoviská kontrolóra

06.02.2018 Stanovisko k výchovnému a prestupu športovca   -link

08.02.2018 Stanovisko k podnetu M. Štefaňáka - rozdelenie prostriedkov na mládež  -link

01.07.2019 Stanovisko k podnetu V. Hurbana k nezverejneniu zápisnice so stretnutia predsedníctva  -link

16.07.2019 Správa s kontrolnej činnosti č.1  -link

02.12.2019 Správa s kontrolnej činnosti č.3, podnet na HKŠ  -link   podnet

20.12.2022 Správa s kontrolnej činnosti č.4, Posúdenie oprávnenosti prefakturovaných nákladov za letenku ME Lilleshall v sume € 136 -link

22.03.2022 Správa HKŠ s kontrolnej činnosti -link

 

 

Zapisnice z predsednícva

2016   link

2017   link

2018   link

2019   link

2020   link

2021   link

2022   link

2023  link

2024

22.01.2024  Zápisnica

13.02.2024  Zápisnica per rollam

08.04.2024  Zápisnica

24.05.2024 Zápisnica Per rollam

10.06.2024 Zápisnica Per rollam

 

 

 

Dokumenty schaľované Predsedníctom SLZ 

Dodatok súťažného poriadku  2016  2017  2018  zápisinica 2019  2020   2021 2022  2023

Dodatok k registračnému a prestupovému poriadku  2016,  2017  zápisnica,  2018  zápisnica, 2019 zápisnica 2020

Smernica pre prijatie klubu  -link

Smernica pre elektronické hlasovanie  -link

Smernica o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov  -link


Smernica pre voľbu zástupcu športovcov  -link


Smernica pre činnosť CTM  -link

Smernica pre usporiadanie súťaží  -link

Smernica pre hosťovanie  -link

Smernica pre oblečenie  -link + príloha

Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  -link

Smernica o cestovných náhradách  -link   prílohy

Protestová komisia  -link

Smernica o spravovaní ocenení -link

Smernica pre kontrolu na alkohol počas súťaží -link

Interná smernica týkajúca sa obsahu zápisnice orgánov SLZ -link

Pravidlá distribúcie reprezentačného oblečenia -link

Štatút osobného trénera -link

Smernica pre zapisovanie rekordov a výsledkov -link

 

Financovanie

Transparentný účet pre príjem a použitie prostriedkov z verejných zdrojov  -link   OPRAVA: V platbe 549,20EUR z 31.12.2019 je omylom označený ako príjemca LK Bratislava. LK Bratislava neposkytol danú službu SLZ a ani nikdy im neboli zaslané finančné prostriedky za túto službu. Tieto prostriedky boli preúčtované z Dotačného účtu SLZ na Vlastný účet SLZ a keďže z minulosti bol uložený SLZ účet pod názvom LK Bratislava, systém pri tejto platbe pridelil správne číslo účtu, ale nekorektný názov. Pri množstve platieb v ten deň sme si to nevšimli a za túto administratívnu chybu sa ospravedlňujeme.

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2107  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2017  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2108  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2018  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2019  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2109  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2020  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2020  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2021  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2021  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2022 -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2022  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2023 -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2023  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2024 -link

Informačný systém športu  - link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook