VZ2 VZ1

 

V sobotu 12.11.2022 sa v Banskej Bystrici konalo volebné Valné zhromaždenie Slovenského lukostreleckého zväzu, na ktorom si delegáti volili predsedu SLZ, jedného člena predsedníctva a schvaľovali nové návrhy na úpravu Súťažného poriadku SLZ.

 

Za staronového predsedu SLZ na najbližšie 4 roky bol zvolený veľkou väčšinou delegátov bez protikandidáta Ing. Vladimír Bužek.

 

Za členku predsedníctva bola znovuzvolená Mgr. Viera Hanuliaková, ktorá spomedzi ďalších dvoch kandidátov, P. Durca a V. Srdoša získala najvyšší počet hlasov.

 

Valného zhromaždenia sa zúčastnili delegáti 28 klubov SLZ.

 

Sumár dôležitých súťažných zmien schválených na valnom zhromaždení SLZ delegátmi VZ:

-          zmena vzdialenosti pre kategóriu Holý luk veteráni a veteráky 2 (60+) z pôvodných 30m na 40m

-          vytvorenie novej vekovej kategórie chlapci a dievčatá do 13 rokov v divízii olympijský luk v terčovej lukostreľbe, ktorí budú strieľať na vzdialenosť 40 metrov.

-          úprava a doplnenie  vzdialeností WA1440 pre kategórie chlapci a dievčatá do 14 rokov, chlapci a dievčatá do 12 rokov a pre chlapci a dievčatá do 10 rokov.

-          v IFAA súťažných zostavách zmena vzdialenostného kolíka pre kategóriu HU, KL, OL a HL veteráni 2 (60+) z bieleho stanovištia (pôvodná vzdialenosť) na modré stanovište.

-          zrušenie hosťovania na MSR v halovej a terčovej lukostreľbe na celú dobu súťaže a znovuzavedenie hosťovania len na súťaž družstiev v majstrovských súťažiach.

-          dotácia 100 Eur pre organizátorov kôl Slovenského pohára v halovej lukostreľbe od aktuálnej sezóny.

-          zvýšenie maximálneho doporučeného štartovného na kolách Slovenského pohára(terčová a halová lukostreľba), idetick0 so štartovým na MSR.

 

Všetky zmeny budú zapracované predsedníctvom SLZ do relevantných dokumentov SLZ v najbližšom/blízkom období.


 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook