Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Platné schválené stanovy na VZ 09.12.2018 -link     potvrdené stanovy-sken

Disciplinárny poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok úprava výčšky registračného poplatku pre rok 2019 -link

Súťažný poriadok (Schválený 09.12.2018) -link 

Zapisnica Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 26.08.2017  -link 

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva 05.09.2017  -link

Zápisnica Valného zhromaždenia 24.03.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie audítora 27.05.2018  -link

Zapisnica per rollam schválenie výročnej správy 02.07.2018  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie Valného zhromaždenia 09.12.2018  -link

 

Predsedníctvo SLZ 

Vladimír Bužek, Bratislava, predseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Bendík, Liptovský Mikuláš, podpredseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tatiana Binderová, Zvolen, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Bošanský, Šala, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viera Hanuliaková, Žilina, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Generálny sekretár SLZ 

Jaroslav Vaľo  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kompetencie a úlohy orgánov a komisií Slovenského lukostreleckého zväzu

 

Kontrolór SLZ

Oldřich Kovář, Bratislava  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Stanoviská kontrolóra

06.02.2018 Stanovisko k výchovnému a prestupu športovca   -link

08.02.2018 Stanovisko k podnetu M. Štefaňáka - rozdelenie prostriedkov na mládež  -link

01.07.2019 Stanovisko k podnetu V. Hurbana k nezverejneniu zápisnice so stretnutia predsedníctva  -link

16.07.2019 Správa s kontrolnej činnosti č.1  -link

 

Zapisnice z predsednícva

2016   link

2017   link

24.01.2018  zápisnica

21.02.2018  zápisnica

17.04.2018  zápisnica

02.06.2018  zápisnica

31.10.2018  zápisnica

29.12.2018  zápisnica

05.02.2019  zápisnica

31.03.2019 zápisnica hlasovania Per Rollam

24.04.2019 zápisnica hlasovania Per Rollam

29.04.2019 zápisnica

16.05.2019 zápisnica hlasovania Per Rollam

10.06.2019 zápisnica hlasovania Per Rollam

26.06.2019 zápisnica

08.07.2019 zápisnica hlasovania Per Rollam

31.08.2019 zápisnica

17.09.2019 zápisnica1 hlasovania Per Rollam

17.09.2019 zápisnica2 hlasovania Per Rollam

 

 

Dokumenty schaľované Predsedníctom SLZ 

Dodatok súťažného poriadku  2016  2017  2018  zápisinica 2019

Dodatok k registračnému a prestupovému poriadku  2016,  2017  zápisnica,  2018  zápisnica, 2019 zápisnica

Smernica pre prijatie klubu  -link

Smernica pre elektronické hlasovanie  -link

Smernica o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov  -link

Smernica pre voľbu zástupcu športovcov  -link

Smernica pre činnosť CTM  -link

Smernica pre usporiadanie súťaží  -link

Smernica pre cestovné náhrady -link

Smernica pre hosťovanie  -link

Smernica pre oblečenie  -link  zápisnica

Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  -link  príloha  zápisnica  

 

Financovanie

Transparentný účet pre príjem a použitie prostriedkov z verejných zdrojov  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2107  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2017  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2108  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2018  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2019  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2109  -link

 

Informačný systém športu  - link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook