Zverejňovanie informácií

Dokumenty schvaľované Valným zhromaždením

Stanovy SLZ  -link  scan registrovaných stanov  -link

Disciplinárny poriadok  -link

Registračný a prestupový poriadok  -link

Súťažný poriadok  -link 

Zapisnica Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 21.06.2016  -link

Zapisnica Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Uznesenie Valného zhromaždenia 09.04.2017  -link

Zápisnica voľby zástupcu športovcov za člena predsedníctva 26.08.2017  -link 

Zapisnica per rollam potvrdenie voľby člena predsedníctva 05.09.2017  -link

 

Predsedníctvo SLZ 

Vladimír Hurban, Bratislava, predseda  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Bendík, Liptovský Mikuláš, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Jozef Bošanský, Šala, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vladimír Bužek, Bratislava, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

František Kundracik, Bratislava, člen  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Generálny sekretár SLZ 

Alena Hurbanová  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontrolór SLZ

Matúš Durný, Pezinok Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

 

Stanoviská kontrolóra

Stanovisko k výchovnému a prestupu športovca   -link

Stanovisko k podnetu M. Štefaňáka - rozdelenie prostriedkov na mládež  -link

 

Zapisnice z predsedníctva

19.03.2016  zápisinica

11.05.2016  zápisnica

06.07.2016  zápisnica

08.09.2016  zápisnica

13.09.2016  zápisnica

21.09.2016  zápisnica

04.11.2016  zápisnica

14.01.2017  zápisnica

15.02.2017  zápisnica

11.06.2017  zápisnica

01.08.2017  zápisnica

13.09.2017  zápisnica

18.10.2017  zápisnica

24.01.2018  zápisnica

 

Dokumenty schaľované Predsedníctom SLZ 

Dodatok súťažného poriadku  2016  2017  2018

Dodatok k registračnému a prestupovému poriadku  2016  2017 zápisnica  2018 zápisnica

Smernica pre prijatie klubu  -link

Smernica pre elektronické hlasovanie  -link

Smernica o spôsobe posudzovania zdravotnej spôsobilosti športovcov  -link  zápisnica

Snernica pre voľbu zástupcu športovcov  -link

Smernica pre činnosť CTM  -link

Smernica pre usporiadanie súťaží  -link

Smernica pre cestovné náhrady -link

Smernica pre hosťovanie  -link

Smernica pre oblečenie  -link  zápisnica

Smernica pre vzdelávanie a odborníkov v športe  -link

 

Financovanie

Transparentný účet pre príjem a použitie prostriedkov z verejných zdrojov  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2016  -link

Použitie prostriedkov z verejných zdrojov na mládež v roku 2107  -link

Informácie o prijatí a čerpaní dotácie zo štátneho rozpočtu v roku 2017  -link

 

Informačný systém športu  - link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook