Reprezentácia

Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach 2020  -link

Pravidlá reprezentácie pre účasť na medzinárodných podujatiach 2021  -link

Reprezentačný rebríček (vrátane 3D a terénnej)  -link

Overenie platnosti zdravotnej prehliadky  -link

Štatút reprezentanta  -link

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby WA - dospelý  -link

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby WA - mladistvý  -link

Materiál pre reprezentáciu a CTM  -link

 

 

Antidoping - zoznam zakázaných látok 2020 (EN)  -link

Vyhláška č. 360/2016 Z. z. Ministerstva školstva ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe  -link

Antidoping - príručka pre športovcca k zoznamu zakázaných látok 2017  -link

Antidoping - overenie zakázanej látky na stránke ADA SR  -link

 

 

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook