World Archery pravidlá Kniha 1 - slovenský preklad verzia 2010  -link

World Archery pravidlá Kniha 2 - slovenský preklad verzia 2010  -link

World Archery pravidlá Kniha 3 - slovenský preklad verzia 2010  -link

World Archery pravidlá Kniha 4 - slovenský preklad verzia 2010  -link

 

IFAA pravidlá - slovenský preklad verzia 2010  -link

 

Súťažný poriadok  -link (12.11.2023) prílohy

 

Zoznam zdravotne znevýhodnených športovcov bez medzinárodnej klasifikácie a povolených pomôcok  -link1  link2

 

Aktuálne znenie smerníc týkajúcich sa súťaží nájdete v sekcii Zverejňovanie informácii 

 

   formulár spávy o súťaži  -link 

     formulár honotenia rozhdocu  -link

     inštalácia skórovacieho systému IANSEO  -link

     používanie skórovacieho systému IANSEO  -link

     vzory bodovačiek hala  -link

     vzory bodovačiek terčová  -link

     vzor bodovačky 3D  -link

     vzor bodovačky terénna  -link

 

 

Antidoping - Svetový antidopingový kódex  -link

Antidoping - World Anti-Doping Code  -link

Antidoping - príručka pre športovcov  -link

Antidoping - ADAMS príručka pre športovcov  -link

Antidoping - zoznam zakázaných látok 2020  -link

Antidoping - Databáza farmaceutických prípravkov  -link

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook