Registrácia členov pre rok 2017

Vážení predsedovia klubov a kluboví manageri. Od dnešného dňa je možné realizovať registrácie členov Vašich klubov pre rok 2017. Oproti roku 2016 došlo pri registrácii k viacerým zmenám, na ktoré by sme Vás chceli upozorniť.

1. Prvá súťaž v roku 2017,  ktorá je len pre registrovaných členov SLZ je Memoriál Karola Noskoviča 14.01.a 15.01.2017 vo Viničnom.

2. Rozhodnutím Valného zhromaždenia a zmenou stanov Slovenského lukostreleckého zväzu nie je možné sa registrovať ako individuálny člen.

3. Úhradu členského realizuje klub za svojich členov výhradne bezhotovostne na nové číslo účtu SK80 0900 0000 0051 1920 0141 vedeného v Slovenskej sporiteľni, do správy pre prijímateľa uviesť názov klubu  a počet členov (napr. 1.SŠLK  37členov)

Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania úhrady na účet SLZ.

4. Pre nových členov – osoby, ktoré neboli evidované v SLZ v roku 2016, je potrebné vytvoriť žiadosť v systéme Membery – voľba Žiadosti - Nová registrácia. 

Poprosíme o precízne vyplnenie údajov a pripomíname:

• je potrebné vyplniť aj kontakty ako  e-mail a telefonický kontakt

• položka identifikačné číslo je rodné číslo registrovanej osoby – jedinečný identifikátor osoby v Informačnom systéme športu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR

• registračné číslo – novým členom dopĺňa matrikár SLZ

5. Pre predlženie členstva – osoby ktoré boli evidované v SLZ v roku 2016 pripravujeme funkciu v systéme Membery  (Cez Riešenie žiadosti – Prolongácia ) na obnovenie členstva  evidovaným členom. Funkcionalita bude dostupná od stredy 04.01.2017,  prostredníctvom systému Membery.

Odkazy

 

 

Podporili nas

Facebook